Klinisch Psycholoog (32 uur)


  • Afdeling: Vakgroep Psychologie
  • Aantal uur: 32 uur
  • Reageren kan tot: 28-08-2020

Solliciteren Delen

Boven
alles
Rotterdams

Aan de slag als Klinisch Psycholoog

Als klinisch psycholoog wordt jouw expertise ziekenhuisbreed ingezet en daarom kun je hier het vak in de volle breedte uitvoeren.

Voor een klinisch psycholoog binnen het Maasstad Ziekenhuis is geen dag hetzelfde. Op een ochtend behandel je een poliklinische patiënt die vanwege complexe problematiek naast de somatische aandoening is verwezen door de internist en het volgende uur ben je bezig met psychodiagnostiek bij een patiënt met NAH. De middag kan dan bestaan uit een cognitief gedragstherapeutische groepsbehandeling voor mensen die een bariatrische operatie zullen ondergaan.

Daarnaast neem je deel aan werkoverleggen, MDO’s en intervisie. De vraagstukken waar je mee te maken krijgt zijn uiteenlopend en maken dat je al je geleerde vaardigheden uit de opleiding kunt inzetten. Naast diagnostiek en behandeling kun je deelnemen aan alle aspecten die binnen de opleiding zijn aangeboden: binnen het stafbestuur zou je een functie kunnen bekleden, maar je kunt ook wetenschappelijk onderzoek doen en natuurlijk deelnemen aan ons opleidingsteam, als supervisor, werkbegeleider of vervangend praktijkopleider.

De vakgroep Medische Psychologie

Wij doen onderzoek, leiden op en zijn, samen met het netwerk om ons heen, op verschillende manieren betrokken bij de gezondheid van alle mensen in ons verzorgingsgebied. Het aanbieden van psychologische zorg wordt als een belangrijk onderdeel gezien om onderscheidende, topklinische zorg te bieden. De vakgroep Medische Psychologie is een grote en ambitieuze vakgroep, die continu in ontwikkeling is en waar een fijne sfeer heerst. Wat dit voor jou betekent? Dat je altijd bij je collega’s terecht kan, dat er open gecommuniceerd wordt en dat je altijd met een gerust hart op vakantie kunt. Binnen de vakgroep is veel mogelijk. Er is ruimte om mee te denken en eigen (verbeter)ideeën tot werkelijkheid te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van e-health op patiëntenzorg.
De vakgroep bestaat uit een medisch manager/GZ psycholoog, (nu nog) een klinisch psycholoog, tien GZ psychologen, vier basispsychologen, twee orthopedagogen, een PioG (Psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog), een GioS (GZ psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog), twee psychodiagnostisch medewerkers en 4-5 masterstagiaires psychologie. We werken als vakgroep Medische Psychologie nauw samen met de andere disciplines: de medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers om samen de zorg voor onze patiënten te optimaliseren. Vaak is er behoefte binnen verschillende zorgteams aan deskundigheidsbevordering ten aanzien van psychologische thema’s die we graag verzorgen.