Klinisch Geriater (ivm zwangerschapsverlof)


  • Afdeling: -
  • Aantal uur: 36 uur
  • Reageren kan tot: 14-09-2020

Solliciteren Delen

Boven
alles
Rotterdams

Aan de slag als Geriater

Op de zuidoever van Rotterdam-Rijnmond wordt zorg geleverd aan een multiculturele, sociaal gevarieerde en verouderende populatie. Dit wordt onder andere gedaan door de samenwerkende ziekenhuizen: het Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Ikazia Ziekenhuis en Van Weel Bethesda Ziekenhuis.

De snel groeiende geriatrische zorg wordt geleverd door een vakgroep bestaande uit 13 klinisch geriaters, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg in de ziekenhuizen, maar ook voor een netwerk rond de ziekenhuizen en tussen de ziekenhuizen. Uiteraard in samenwerking met huisartsen en andere specialisten. De noodzaak, maar ook de wens, om de poliklinische en klinische zorg voor de geriatrische patiënt nog beter in te vullen, neemt toe. Dit komt tot uiting in de vorming van geriatrische trauma-units, in verschillende vormen van poliklinische zorg en in een toenemend belang van onderwijs van medewerkers. Dit wordt vanuit het Maasstad Ziekenhuis vorm gegeven.

Onze afdeling, de vakgroep geriatrie

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis in Rotterdam-Zuid dat beschikt over 600 bedden en volop in beweging is. Wij willen de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Dat doen wij vakkundig en zorgzaam. Door topklinische en topreferente zorg te bieden waarbij opleiden, kwaliteit en veiligheid voorop staan, optimaliseren we onze zorg en vertrouwen patiënten zich aan ons toe. We werken vanuit de kernwaarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht. Onze cultuur is te kenmerken als ‘Rotterdams’: handen uit de mouwen en directe communicatie.
De cultuur van de afdeling Geriatrie in het Maasstadziekenhuis sluit hierbij aan. Enerzijds hebben we een topklinische afdeling acute Geriatrie en leggen we ons in het centrum steeds meer toe op topklinische en acute Geriatrie, waarbij de ambitie is om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij opleiding en wetenschap. Anderzijds leveren we basis geriatrische zorg in de andere ziekenhuizen in het netwerk. Daarmee leveren we Geriatrie in de breedste vorm.
De medische zorg wordt geleverd samen met ANIOS Geriatrie en verpleegkundig specialisten, daarnaast hebben we 2 plaatsen AIOS ouderengeneeskunde.