Aan de slag als lid voor de Patiëntenraad

Heeft u of heb jij interesse om namens de patiënten te helpen om de kwaliteit van het Maasstad Ziekenhuis te verbeteren en kunt u de onderwerpen breder zien dan alleen vanuit uw persoonlijke situatie? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij willen als patiëntenraad ook een goede afspiegeling van alle patiënten van het Maasstad Ziekenhuis zijn, dus wij streven naar een patiëntenraad die bestaat uit leden met verschillende achtergronden.
Voor directe naasten – bijvoorbeeld ouders van minderjarige patiënten – is het ook mogelijk om lid te worden van de patiëntenraad.

De patiëntenraad heeft elke maand een eigen vergadering en vergadert daarnaast vijf keer per jaar met de raad van bestuur. Ook gaan leden van de patiëntenraad geregeld in gesprek met patiënten en zijn ze aanwezig bij bijeenkomsten van het ziekenhuis. De signalen en ervaringen die zij krijgen, gebruiken zij om beleidsvoorstellen te beoordelen vanuit het perspectief van patiënten of om onderwerpen onder de aandacht van het ziekenhuisbestuur te brengen. Veel communicatie gaat daarnaast per mail en via schriftelijke beleidsdocumenten.

We zoeken meerdere leden vanwege het vertrek van enkele leden van de huidige Patiëntenraad. We zoeken 5 leden, waarvan een lid specifiek de taken van secretaris krijgt. Voor een lid is het mogelijk om in de toekomst voorzitter te worden. De benoeming is voor vier jaar met de mogelijkheid éénmaal herbenoemd te worden.
Het betreft een onbezoldigde functie waarvoor een vacatie- en onkostenvergoeding geldt.

Meer informatie over de patiëntenraad, haar officiële bevoegdheden en jaarplan is te vinden op de website: https://www.maasstadziekenhuis.nl/over-maasstad/de-organisatie/patientenraad/

De afdeling

De Patiëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. De taken en de bevoegdheden zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Ingevolge deze wet praat de Patiëntenraad mee over de gang van zaken binnen het ziekenhuis. De Patiëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld patiëntveiligheid, kwaliteit van de verleende zorg en gastgerichtheid. De leden van de Patiëntenraad komen dan ook regelmatig in het ziekenhuis. Zij proberen zoveel mogelijk contacten te leggen met patiënten. De werkwijze van de Patiëntenraad is vastgelegd in zijn reglement. Informatie is ook te vinden in zijn jaarplannen en jaarverslagen. Ze zijn te vinden op: https://www.maasstadziekenhuis.nl/over-maasstad/de-organisatie/patientenraad/ De Patiëntenraad bestaat uit (ex-)patiënten van het Maasstad Ziekenhuis. De Patiëntenraad kijkt vanuit het perspectief van patiënten naar de kwaliteit van de zorg en faciliteiten. Ook geeft zij advies over voorstellen voor nieuw beleid. Voorbeelden zijn de kwaliteit van maaltijden, de klachtenregeling, de bereikbaarheid en de klanttevredenheid.

Wat biedt het Maasstad Ziekenhuis jou?

 • Deelname aan werkgroepen, activiteiten en officiële bijeenkomsten in het ziekenhuis.
 • Een vergoeding voor je werkzaamheden en onkosten (bijv. reiskosten) van €1500- op jaarbasis.
 • Vacatiegeld van €1200-, op jaarbasis.
 • De mogelijkheid om in eerste instantie gedurende enkele maanden op proef mee te draaien, om een goed beeld te krijgen van de functie.

Salaris

 • Salaris conform cao Ziekenhuizen (FWG -)
 • -
 • -
 • O.b.v. 36 uur per week

Collectiviteitskorting

 • Zilveren Kruis
 • Zorgverzekeraar CZ
 • Menzis
 • IZZ

Mooie extra's

 • 8,33% Eindejaarsuitkering
 • 8,33% Vakantiegeld
 • 144 Vakantie-uren
 • 57 persoonlijke levensfase uren

Leuke bijzonderheden

 • Personeelsvereniging
 • JongMaasstad
 • Kinderopvang op de Zorgboulevard
 • Zeer goed bereikbaar met OV

Wat vraagt het Maasstad Ziekenhuis van jou?

 • Affiniteit en wellicht ervaring met de ziekenhuiszorg.
 • Je bent in staat om in teamverband te functioneren.
 • Je bent in staat de algemene belangen van patiënten te onderkennen en te behartigen.
 • Je beschikt over bestuurlijk inzicht en kan je in een grote complexe organisatie bewegen.
 • Je woont in de regio van Rotterdam.
 • Je kunt aan de hand van stukken en indrukken een visie ontwikkelen.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent bekend met de zorgverlening van het Maasstad Ziekenhuis.
 • Je dient rekening te houden met een belasting van gemiddeld 200 uur op jaarbasis. Bijeenkomsten kunnen overdag plaatsvinden.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de dienstverlening van het Maasstad Ziekenhuis en kunt voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen.

Sollicitatieprocedure

Je bent enthousiast geraakt over onze vacature en je solliciteert voor de functie.

Binnen 2 weken hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

We maken graag kennis en ontdekken tijdens het gesprek of we goed bij elkaar passen.

Als we beide enthousiast zijn, dan volgt er een tweede gesprek, bekijken we de mogelijkheid voor een meeloopdag of eventueel een online assessment.

Als het een match is dan word je uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Naast het aanleveren van documenten, doorloop je een screening (?) van CV OK en lever je een VOG aan (verplicht onderdeel).

Wij verzorgen jouw indiensttreding en jouw carrière begint bij het Maasstad Ziekenhuis!

Heb je nog vragen? Neem dan contact op


Caressa Bol, voorzitter Patiëntenraad

06-12697868