Coördinator Technische Dienst SMC


  • Afdeling: IMTS OPS TD Contracten
  • Aantal uur: 36 uur
  • Reageren kan tot: 08-07-2020

Solliciteren Delen

Boven
alles
Rotterdams

Aan de slag als coördinator technische dienst

Als coördinator van de technische dienst (TD) in Spijkenisse Medisch Centrum werk je zelfstandig, stuur je een team aan en draag je zorg voor het operationeel beheer en onderhoud van de gebouw gebonden installaties en de gebouwen. Je bent sterk in het plannen, organiseren en begeleiden van onderhoud gerelateerde werkzaamheden, validaties, keuringen en in het op orde houden van het meerjaren onderhoudsplan. Tevens analyseer je prestaties van systemen en bedrijfsprocessen en bent in staat deze te vertalen naar duidelijke voorstellen en beleid om te (blijven) voldoen aan vastgelegde SLA’s en KPI’s.
Je draagt bij aan het vormen van een visie en neemt een standpunt in op concrete dossiers, beoordeelt tevens projectvoorstellen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele onderwerpen aan het management van IMTS-TD. Het zwaartepunt van deze functie ligt op het verder inrichten en continueren van operationeel beheer. Contractmanagement van interne opdrachtgevers en externe leveranciers is hier onderdeel van. Een belangrijke taak is het aansturen van de BHV-organisatie als Hoofd BHV. De coördinator technische dienst valt rechtstreeks onder te teamleider IMTS-TD van het Maasstad Ziekenhuis en geeft operationeel leiding aan twee medewerkers administratie en vier vakmannen van de technische dienst van Spijkenisse Medisch Centrum.

Onze afdeling Informatie, Medische Technologie en Services (IMTS)

Technologie, techniek en service zijn van essentieel belang voor de kwaliteit, veiligheid en operationele continuïteit van onze zorgverlening. IMTS heeft de ambitie om een betrouwbare en vanzelfsprekende partner te zijn die duurzame waarde toevoegt aan de zorg voor de patiënt. De organisatie is sterk in ontwikkeling. Voor de beheerorganisatie ligt de focus voor 2020 op het borgen en verankeren van onderhoud en beheer, het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en vergroten van het partnership met de zorg. Daarnaast zijn we als afdeling volop betrokken bij de samenwerking in de regio. Op het gebied van ICT werken we aan een gezamenlijk regionaal ZIS/EPD. Naast het Maasstad Ziekenhuis is de afdeling verantwoordelijk voor ICT, Technische Dienst en Medische Technologie in het Spijkenisse Medisch Centrum. De integratie van dienstverlening is in volle gang. De technici bij de Technische Dienst (ongeveer 26 fte) zijn verantwoordelijk voor het optimaal en veilig laten functioneren van de gebouw gebonden installaties op de vakgebieden Bouwkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Verantwoordelijkheid nemen, vakmanschap, samenwerken en een goede communicatie zijn nodig om dit te kunnen realiseren. Het team bestaat zowel uit jongere en oudere technici die allemaal gedreven zijn in de techniek. De komende tijd staan we voor de uitdaging om de integratie tussen de verschillende technologieën te borgen en te werken conform een lange termijn onderhoudsplan (LTOP). Ga jij de uitdaging aan om hier samen met het team een succes van te maken?