Oncologieverpleegkundige (24-36 uur)


  • Afdeling: Oncologie & Hematologie
  • Aantal uur: 24 uur
  • Reageren kan tot: 24-07-2020

Solliciteren Kennismaken Delen

Boven
alles
Rotterdams

Aan de slag als oncologieverpleegkundige

Als oncologieverpleegkundige bij het Maasstad Ziekenhuis werk je zowel op de verpleegafdeling als op de dagbehandeling. Je verleent technische gespecialiseerde zorg aan patiënten die komen voor diagnostiek of een behandeling, bijvoorbeeld voor chemotherapie, immunotherapie of palliatieve zorg. Je voert onder andere verrichtingen uit zoals het toedienen van cytostatica, immunotherapie, toedienen van medicatie of bloed(producten), aanprikken van een port-a-cath en aderlating.
Ook zie je op deze afdeling patiënten met een hematologische aandoening, zoals sikkelcelanemie of leukemie. Het Maasstad Ziekenhuis is het uitvalspunt in de regio omtrent sikkelcelziekte en werkt hierin nauw samen met het Erasmus MC. Als oncologieverpleegkundige verleen je daarom ook nazorg aan patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan. Je krijgt hiervoor een stage aangeboden van 2 dagen bij het Erasmus MC.

Naast de technische zorg, verleen je met name ook psychosociale zorg. Niet alleen aan de patiënt maar ook aan zijn naasten. Patiënten gaan vaak een lastige en zware periode door. Je kunt de patiënt soms niet beter maken, maar je kunt er wel voor zorgen dat zijn dag beter is. Je biedt een luisterend oor, hebt oprechte aandacht en maakt écht het verschil voor de patiënt.

Je krijgt veel verantwoordelijkheid als oncologieverpleegkundige bij het Maasstad Ziekenhuis. Tijdens de artsenvisites denk je proactief mee, je brengt de situatie en behoeften van de patiënt in kaart en adviseert de arts bijvoorbeeld in hoeverre een patiënt in staat is een behandeling te ondergaan. Daarnaast participeer je in een werkgroep, bijvoorbeeld met het onderwerp pijn(bestrijding), medicatieveiligheid, of stamceltransplantatie. Kortom, een functie met betekenis én uitdaging.

De afdeling Oncologie en Hematologie

De afdeling Oncologie/Hematologie maakt deel uit van de zorgeenheid Interne Geneeskunde. De afdeling bestaat uit een polikliniek, een dagbehandeling en een klinische afdeling Oncologie/Hematologie/Infectieziekten. De verpleegafdeling bestaat uit 19 bedden (waarvan 2 voor nazorg bij stamceltransplantaties) en de dagbehandeling heeft 11 plaatsen. Het multidisciplinair team bestaat uit oncologen, hematologen, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, oncologieverpleegkundigen (in opleiding), diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en medisch maatschappelijk werkers. Er wordt goed en fijn samen gewerkt, alles is bespreekbaar en de collega’s kunnen altijd bij elkaar terecht.