Geriatrieverpleegkundigen (in opleiding)


  • Afdeling: Chirurgie/BWC/ORT/PLA
  • Aantal uur: 24 uur
  • Reageren kan tot: 06-07-2020

Solliciteren Kennismaken Delen

Boven
alles
Rotterdams

Aan de slag als geriatrieverpleegkundigen

Als verpleegkundige op de afdeling Geriatrie ben je er voor de dagelijkse zorg voor complexe, kwetsbare ouderen. De patiënten die aan jou zijn toegewezen ondersteun je bij diverse behandelingen, daarnaast voer je zelfstandig diverse gespecialiseerde onderzoeken uit. Je traint de zelfredzaamheid en stimuleert jouw patiënten om hun eigen regie te behouden. Je vertegenwoordigt de patiënt bij het multidisciplinaire overleg en betrekt de mantelzorger bij de zorg. Vanwege de complexiteit van de doelgroep word je gedurende je dienst regelmatig gestimuleerd om klinisch te redeneren en intercollegiaal overleg te hebben.
De afdeling heeft een sleutelfunctie in de regio, waardoor er met regelmaat de meest complexe patiënten naar ons worden overgeplaatst vanuit andere ziekenhuizen.

Onze afdeling Klinische Geriatrie

We zijn gespecialiseerd in de acute zorg voor geriatrische patiënten met een somatische aandoening. Naast somatische problemen, brengen we de psychische, functionele en sociale problemen in kaart. De complexiteit van de patiënt is de verwevenheid van de problemen, in alle domeinen. Vanuit het team geriaters zijn geriaters aan onze afdeling verbonden. Daarnaast werken we nauw samen met de arts assistenten. De focus ligt op kwaliteit van leven en de waarde die de patiënt daaraan hecht.
Wij werken in een multidisciplinair team, waarbij de disciplines gespecialiseerd zijn in de doelgroep en onderdeel zijn van het team, zonder hiërarchische aansturing. Binnen het team staan leren van elkaar en mogelijkheden om verder te ontwikkelen op de voorgrond, er is een uitstekend leerklimaat. Dit wordt bevestigd door het aantal stagiaires die zich aanmelden voor een stage vanuit de vervolgopleiding geriatrieverpleegkundigen. Wij hebben als afdeling de leerplaats erkenning van het CZO. Diverse geriatrieverpleegkundigen uit ons team en geriaters zijn betrokken bij deze opleiding die in samenwerking met het Erasmus MC is ontwikkeld, en ook CZO erkend is.
We hebben een zeer flexibel en sociaal team, waarbij alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Door het specialistische karakter van de afdeling bestaat het team uit een evenwichtig gebalanceerde groep MBO/HBO verpleegkundigen. De teamleider heeft een faciliterende rol, de regie op de werkvloer ligt bij de verpleegkundigen. Indien je de ambitie hebt om vanuit de MBO naar HBO te gaan, wordt de mogelijkheid intern geboden. Hierdoor worden mogelijkheden voor jouw ontwikkeling groter, het werken vanuit evidence wordt gestimuleerd en als je onderzoek wilt doen naar evidence, is ondersteuning aanwezig.