Obstetrieverpleegkundige MaasstadFlex


  • Aantal uur: Flex
  • Reageren kan tot: 31-01-2021

Solliciteren Delen

Boven
alles
Rotterdams

Aan de slag als obstetrieverpleegkundige via MaasstadFlex

Het Maasstadflex is het interne uitzendbureau van het Maasstadziekenhuis. Wij zijn op zoek naar meerdere obstetrieverpleegkundigen die op basis van een nulurencontract flexibel inzetbaar zijn op de Gynaecologie en Obstetrieafdeling.
Als obstetrieverpleegkundige ben je inzetbaar op de afdeling obstetrie, op de verloskamers en op de triage (Spoedeisende Hulp). Je werkt nauw samen binnen een multidisciplinair team met verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Ook heb je veel afstemming tussen de 1e en 2e lijnszorg over bijv. overname en ontslag van een patiënt. Je kunt goed omgaan met snel wisselende prioriteiten, calamiteiten en wisselende zorginhoudelijke vraagstukken en hulp bij sociale problematiek die regelmatig speelt bij de patiëntenpopulatie.

Het Maasstad Ziekenhuis, GeboorteHotel Maasstad en de verloskundigenpraktijken uit de regio Rotterdam-Rijnmond werken al geruime tijd samen aan goede en veilige geboortezorg, die past binnen de huidige ontwikkelingen. Wij doen dit onder de naam ‘Geboortehuis Maas’. In Geboortehuis Maas kan zonder medische indicatie en onder begeleiding van de eigen verloskundige – en een kraamverzorgende van het GeboorteHotel – worden bevallen. Mocht het nodig zijn, dan is medische zorg snel beschikbaar.